Tin tức

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang online 369
Hôm nay 1,033
Tổng lượt truy cập 186,125

Quy trình lấy ý kiến phản hồi người dùng tin

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THƯ VIỆN

 

 

 

QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI NGƯỜI DÙNG TIN

 

 

 

 

 

                                                   MÃ SỐ                            : TV.QT08.01

                                                   LẦN BAN HÀNH          : 01

                                                   NGÀY BAN HÀNH       : 07/11/2016

 

 

 

     SOẠN THẢO                         KIỂM TRA                             PHÊ DUYỆT

 

 

 

 

           Nhân viên Thư viện               Trưởng Thư viện                         Hiệu trưởng

 

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Ngày tháng

Nội dung thay đổi

Lần ban hành

07/11/2016

Ban hành lần đầu

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI NGƯỜI DÙNG TIN

Mã số: TV.QT08.01

Lần ban hành: 01

Ngày BH: 07/11/2016

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

1. Mục đích:

Quy định các bước lấy ý kiến phản hồi người sử dụng Thư viện. Trên cơ sở đó giúp Thư viện đưa ra những giải pháp điều chỉnh, cải tiến hoạt động và dịch vụ của Thư viện một cách kịp thời, hiệu quả, nâng cao năng lực phục vụ người sử dụng của Thư viện.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình áp dụng cho tất cả cán bộ Thư viện và người sử dụng.

3. Định nghĩa:

- TV: Thư viện

- CB: Cán bộ

- NDT: Người dùng tin

4. Tài liệu tham khảo:

·      Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của TV Trường

5. Nội dung:

5.1. Quy trình nghiệp vụ:                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          

           

Các bước

Người thực hiện

Tên công việc

Diễn giải chi tiết nội dung công việc

1

Chuyên viên thư viện

- Xây dựng các kênh phản hồi NDT

- Căn cứ vào tình hình TV và NDT để xây dựng kênh phản hồi thích hợp.

2

Chuyên viên thư viện

 

Đa dạng hóa các kênh phản hồi, bao gồm: phiếu điều tra bằng giấy, Hộp thư góp ý (truyền thống, điện tử) và phiếu thăm dò trên website:

- Phiếu điều tra

 

- Lập phiếu điều tra cho từng đối tượng học viên – sinh viên và giảng viên – cán bộ nghiên cứu.

- Phiếu điều tra được phát định kỳ vào ngày 01 của tháng cuối cùng mỗi Quý.

+ Đối với sinh viên – học viên: phát tại TV.

+ Đối với giảng viên – CB nghiên cứu: liên hệ với các khoa/bộ môn để phát phiếu.

- Tiến hành thu phiếu điều tra:

+ Đối với sinh viên – học viên: thu trong ngày

+ Đối với giảng viên – CB nghiên cứu: tối đa 2 tuần kể từ ngày phát phiếu

- Xử lý phiếu điều tra: Sau khi hoàn thành việc thu thập, tiến hành phân loại phiếu điều tra theo đối tượng.

- Phân tích phiếu điều tra: Tổng hợp số liệu, phân tích dữ liệu thông tin trên phiếu, lập biểu đồ…

- Hộp thư góp ý – Hỏi đáp

 

Thu thập các ý kiến góp ý, các câu hỏi của NDT qua một số công cụ:

+ Hộp thư góp ý: Đặt hộp thư góp ý tại các khu vực: Quầy lưu hành, Quầy dịch vụ, khu vực máy tra cứu

+ Hộp thư dịch vụ Hỏi đáp (Ask Librarian)

+ CBTV nhận phản hồi trực tiếp từ NDT

- Nhận thông tin phản hồi trong ngày và chuyển thông tin đến

cá nhân/bộ phận có liên quan.

- Gởi thư trả lời: Trong vòng từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ phải chuyển câu trả lời cho NDT.

3

- Thăm dò trên website

- Sử dụng công cụ Google Form để tạo phiếu thăm dò.

- Cuối mỗi tháng tổng hợp kết quả thăm dò.

4

Chuyên viên thư viện

- Báo cáo kết quả

- Sau khi tổng hợp số liệu, chuyên viên TV báo cáo tổng hợp kết quả thu thập phản hồi định kỳ hàng tháng/ quý cho Ban lãnh đạo.

5

Chuyên viên thư viện

- Đề xuất giải pháp/ điều chỉnh

- Căn cứ vào kết quả thu thập được, đề xuất với Ban lãnh đạo giải pháp/ điều chỉnh hoạt động/ dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu của NDT.

6

Chuyên viên thư viện

- Lưu hồ sơ

- Hồ sơ lưu bao gồm hệ thống phiếu thu thập phản hồi, biên bản báo cáo.

 

 

Quy trình lấy ý kiến phản hồi người dùng tin: Thư Viện

Địa Chỉ: 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38.555.616

Emai: thuvien@ump.edu.vn

Website: thuvien.yds.edu.vn

Top