Tin tức

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang online 203
Hôm nay 1,033
Tổng lượt truy cập 185,906

Quy trình sắp xếp - tồ chức kho tài liệu

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THƯ VIỆN

 

 

 

 

QUY TRÌNH SẮP XẾP – TỔ CHỨC KHO TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

                                                   MÃ SỐ                            : TV.QT06.01

                                                   LẦN BAN HÀNH          : 01

                                                   NGÀY BAN HÀNH       : 04/11/2016

 

 

 

     SOẠN THẢO                         KIỂM TRA                             PHÊ DUYỆT

 

 

 

 

           Nhân viên Thư viện               Trưởng Thư viện                         Hiệu trưởng

 

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Ngày tháng

Nội dung thay đổi

Lần ban hành

04/11/2016

Ban hành lần đầu

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH SẮP XẾP – TỔ CHỨC KHO TÀI LIỆU

Mã số: TV.QT04.01

Lần ban hành: 01

Ngày BH: 04/11/2016

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

1. Mục đích:

Quy định các bước mượn sắp xếp  - tổ chức kho tài liệu giấy.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình áp dụng cho cán bộ thư viện phụ trách quản lý kho.

3. Định nghĩa:

- TV: Thư viện

- TL: Tài liệu

4. Tài liệu tham khảo:

·      Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của TV Trường.

·      Các tài liệu về nghiệp vụ TV.

5. Nội dung:

5.1. Quy trình nghiệp vụ:

 

 
   

5.2. Nội dung chi tiết:

Các bước

Người thực hiện

Tên công việc

Diễn giải chi tiết nội dung công việc

1

Chuyên viên thư viện

- Nhận TL

- Nhận TL từ bộ phận xử lý kỹ thuật.

2

Chuyên viên thư viện

- Sắp xếp TL

- Phân TL theo loại hình:

- Kho sách và luận văn – luận án: Sắp xếp TL theo môn loại.

- Kho tạp chí: Sắp xếp TL theo nhan đề

- Cách sắp xếp lên giá:

+ Xếp TL theo môn loại: xếp từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ nhỏ đến lớn.

+ Xếp TL theo nhan đề: xếp từ trên xuống dưới, từ trái qua phải theo thứ tự Alphabe.

3

Chuyên viên thư viện

- Chỉnh lý sơ bộ kho TL

- Sau khi sắp xếp xong TL lên kệ, phải chỉnh lý sơ bộ để phát hiện và xếp lại  những tài liệu xếp sai vị trí.

 

Quy trình sắp xếp - tổ chức kho tài liệu: Thư Viện

Địa Chỉ: 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38.555.616

Emai: thuvien@ump.edu.vn

Website: thuvien.yds.edu.vn

Top