Tin tức

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang online 297
Hôm nay 1,033
Tổng lượt truy cập 186,041

QUY TRÌNH PHỤC VỤ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

 

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THƯ VIỆN

 

 

 

 

QUY TRÌNH PHỤC VỤ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

 

 

 

 

 

                                                   MÃ SỐ                            : TV.QT03.01

                                                   LẦN BAN HÀNH          : 01

                                                   NGÀY BAN HÀNH       : 03/11/2016

 

 

 

     SOẠN THẢO                         KIỂM TRA                             PHÊ DUYỆT

 

 

 

 

           Nhân viên Thư viện               Trưởng Thư viện                         Hiệu trưởng

 

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Ngày tháng

Nội dung thay đổi

Lần ban hành

03/11/2016

Ban hành lần đầu

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH PHỤC VỤ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

Mã số: TV.QT03.01

Lần ban hành: 01

Ngày BH: 03/11/2016

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

1. Mục đích:

Quy định các bước phục vụ cơ sở dữ liệu điện tử toàn văn tại Thư viện.

2. Phạm vi áp dụng:

Quy trình áp dụng cho bạn đọc truy cập cơ sở dữ liệu điện tử và cán bộ thư viện.

3. Định nghĩa:

- CBTV: Cán bộ thư viện.

- TV: Thư viện

- BĐ: Bạn đọc

- TL: Tài liệu

- SV: Sinh viên

- HV: Học viên

- CSDL: Cơ sở dữ liệu

4. Tài liệu tham khảo:

·      Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của TV Trường.

·      Các tài liệu về nghiệp vụ TV.

5. Nội dung:

5.1. Quy trình phục vụ:

                                                                                                                                 

5.2. Mô tả nội dung:

Các bước

Người thực hiện

Tên công việc

Diễn giải chi tiết nội dung công việc

1

- Cất túi sách vào tủ

- BĐ trước khi vào TV phải gởi túi sách tại dãy tủ ở hành lang bên ngoài TV, BĐ có thể mang theo ổ khóa cá nhân để bảo vẹ tài sản của mình.

2

- Xuất trình thẻ TV/SV/HV…

- Xuất trình thẻ TV/SV/HV… theo đúng Nội quy TV.

3

- Đăng ký tài khoản

- Đối với những BĐ chưa có tài khoản truy cập, liên hệ với CBTV để đăng ký và kích hoạt tài khoản.

4

CBTV

- Kích hoạt tài khoản

- CBTV nhận phiếu đăng ký và kiểm tra thông tin, sau đó tạo và kích hoạt tài khoản cho BĐ.

5

- Đến khu vực máy truy cập Internet

- BĐ đến khu vực máy tính dành cho truy cập Internet để đăng nhập tài khoản.

6

- Đăng nhập tài khoản

- Dùng username và password để đăng nhập tài khoản truy cập CSDL.

 

7

- Tra cứu và xem tài liệu toàn văn

- Trên website thư viện, vào mục Sản phẩm – Dịch vụ để xem hướng dẫn và chính sách truy cập CSDL.

8a.

- Không có nhu cầu in fulltext

- Sau khi truy cập có thể có 02 trường hợp: có nhu cầu in fulltext và không có nhu cầu in fulltext.

8b.

- Có nhu cầu in fulltext

9

- Liên hệ CBTV

- Liên hệ CBTV để đăng ký in fulltext (nếu có nhu cầu in)

10

CBTV

- Giao bản in fulltext

- CBTV xem xét tính hợp lệ của yêu cầu, tiến hành in và giao bản in cho BĐ.

- Tham khảo bảng giá dịch vụ.

11

CBTV

- Thu phí dịch vụ

- CBTV thu phí dịch vụ in fulltext theo quy định và ghi biên nhận cho BĐ.

12

- Đăng xuất tài khoản

- BĐ đăng xuất tài khoản nếu không tiếp tục sử dụng

13

- Nhận lại thẻ TV/SV/HV…

- BĐ nhận lại thẻ tại Quầy lưu hành.

 

Quy trình phục vụ CSDL điện tử: Thư Viện

Địa Chỉ: 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38.555.616

Emai: thuvien@ump.edu.vn

Website: thuvien.yds.edu.vn

Top