Tin tức

Thông tin cần thiết

Thống kê truy cập

Đang online 371
Hôm nay 1,033
Tổng lượt truy cập 186,130

Nội dung về xét nghiệm sàng lọc và covid - 19 từ Đại học Fukushima Nhật Bản

Self-learning material: Screening test and COVID19

Here are self-learning questions about screening test. The website below is helpful to understand the rapidly changing world situation about the COVID19 pandemic.
Source: https://ourworldindata.org/coronavirus

https://www.fmu.ac.jp/home/public_h/ebm/

Thông báo: Thư Viện

Địa Chỉ: 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08).38.555.616

Emai: thuvien@ump.edu.vn

Website: thuvien.yds.edu.vn

Top